Usługi ogrodnicze i edukacyjne Beata Kułek

Projektowanie i zakładanie ogrodów skalnych, inwentaryzacja roślin, cięcie i formowanie roślin

Działalność usługowa związana z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni

Szanowni Państwo
Mogę Państwu doradzić lub pomóc w różnych pracach ogrodniczych w zakresie:

  • cięcia niskich drzew i krzewów owocowych - do max. 2,0 m wysokości - 50 zł netto/h,
  • wykonania ogrodów skalnych (tzw. skalniaków) w Państwa ogrodzie - wg ich powierzchni, ilości materiału roślinnego i innego do zakupienia, pracochłonności wykonania - wycenię wg Państwa indywidualnych potrzeb i normy KNR 2.21.
  • wykonania inwentaryzacji roślin znajdujących się w Państwa ogrodzie - 50 zł netto za godzinę plus koszt dojazdu do klienta.

Za doradztwo na e-mail - np. jak przycinać drzewa i krzewy owocowe pobiorę 50 zł brutto (płatność przed wykonaniem usługi - przelew na moje konto firmowe), a za usługę np. założenie skalniaka pobiorę opłatę, którą wyliczę na podstawie normy KNR 2.21, z uwzględnieniem m. in. cen materiałów roślinnych i np. kamieni, kosztu roboczogodziny i czasu pracy oraz ceny transportu roślin i innych materiałów na teren związany z pracami ogrodniczymi. Przed obliczeniami klient powinien przelać na moje konto firmowe 61,50 zł brutto za sam kosztorys.  
Po akceptacji kosztorysu i dokonaniu przelewu za całe zamówienie, przystąpię do jego realizacji.