Usługi ogrodnicze i edukacyjne Beata Kułek

Szczegółowa analiza Państwa ogrodu w Poznaniu i zalecenia jego pielęgnacji.

Nie wystarczy zaprojektować ogród i posadzić rośliny. Trzeba też o niego stale dbać i pielęgnować, aby cieszyć się jego urokiem i osiągać wysokie plony przez cały czas. Zależy to od bardzo wielu czynników. Dlatego proponuję Państwu wykonanie analizy obecnego stanu ogrodu, aby zapobiec stratom i utrzymać jego piękno.

Moja pomoc będzie konkretna, szczegółowa i dla każdego ogrodu indywidulna, ponieważ każdy ogród jest niepowtarzalny.

Analiza stanu ogrodu może obejmować:

 1. Sprawdzenie, czy uprawiane przez Państwa różne gatunki roślin są posadzone we właściwych miejscach (nasłonecznionych, w półcieniu lub w cieniu).
 2. Pomiar odczynu gleby, aby sprawdzić, czy wartość pH jest właściwa dla roślin np. wymagających gleb kwaśnych lub zasadowych.
 3. Dopasowanie odpowiedniego podłoża.
 4. Dobór rodzajów nawozów pod konkretne rośliny uprawne.
 5. Ocena stanu trawnika i podanie zaleceń odnośnie jego pielęgnacji i ochrony.
 6. Poinformowanie, jakie zabiegi należy wykonać w danej chwili, np. które rośliny należy przyciąć lub usunąć, czy przesadzić i jak oraz kiedy wykonać cięcie pielęgnacyjne roślin lub ich formowanie.
 7. Ocena fitosanitarna roślin na podstawie ich wyglądu: ich kondycja (czy nie brakuje im makro- i mikroelementów) oraz zdrowotność (czy występują na nich objawy chorobowe i jakie - identyfikacja chorób i sposób ochrony przed nimi roślin).
 8. Obserwacja, czy na roślinach są ślady żerowania szkodników i jakich oraz porada, jak je zwalczać.
 9. Sprawdzenie, czy i jakie rodzaje chwastów występują w ogrodzie albo mech, aby skutecznie je usunąć właściwymi zabiegami.
 10. Analiza rozmieszczenia systemów nawadniających i sprawdzenie ich zasięgu, aby wszystkie rośliny były optymalnie podlewane.
 11. Ocena stanu oczka wodnego - czystości wody, zdrowotności i kondycji roślin oraz porady w jego pielęgnacji.
 12. Ocena wizualna ogrodu skalnego i podanie wskazówek, dotyczących jego pielęgnacji.
 13. Analiza sąsiedztwa roślin - czy rośliny dobrze na siebie wpływają, czy też występuje allelopatia lub niektóre gatunki, ze względu na ich ekspansywność, zagrażają innym.
 14. Dobór roślin, aby nie były toksyczne dla ludzi i nie powodowały uczulenia u alergików.
 15. Określenie zabiegów prewencyjnych dla konkretnego ogrodu na dany rok.
 16. Możliwość stworzenia ciekawych kompozycji z roślin ozdobnych w Państwa ogrodzie - dobór roślin na rabaty pod kątem ich walorów artystycznych (barwy, kształtów, faktury) w celu wyeksponowania ich piękna - np. zaaranżowanie mozaikowatych rabat lub kwietników i sporządzenie projektu ich założenia lub zmiany.

Koszt analizy ogrodu w formie doradztwa wraz ze wskazaniem właściwego podłoża, nawozów i zabiegów pielęgnacyjnych to 150 zł brutto plus koszt dojazdu do ogrodu Klienta i powrotu (za każde 300 m kwadratowych powierzchni ogrodu) plus 50 zł brutto za każde kolejne 100 m kwadratowych powierzchni. Jeśli klient zażyczy sobie pomiaru warunków glebowych (odczynu, wilgotności i nasłonecznienia gleby), to dla jednego jej rodzaju należy pobrać 3 próbki (każda po 300 g) z różnych miejsc, z głębokości 20 cm. Dla danego gatunku z roślin ogrodniczych, który Państwo zamierzają uprawiać, podam jakie powinno być optymlne pH gleby, jej wilgotność, temperatura, nasłonecznienie i urodzajność w glebie oraz jak je uzyskać na odpowiednim poziomie, gdy po zbadaniu okaże się, że jest niewłaściwy. Koszt kompleksowych analiz fizyko-chemicznych właściwości gleby dla jednego jej rodzaju wynosi 25 zł brutto. Próbki glebowe do zbadania odczynu należy przesłać na adres firmowy pocztą lub osobiście ją dostarczyć do firmy. Koszt zaprojektowania rabaty lub kwietnika zależy od ich powierzchni i skomplikowania wzoru, jaki Państwo chcieliby uzyskać (podano na stronie internetowej w menu "Projektowanie ogrodów, kwietników i rabat", w zakładce "Projektowanie kwietników, rabat").