Usługi ogrodnicze i edukacyjne Beata Kułek

DORADZTWO OGRODNICZE

DORADZTWO OGRODNICZE - szczegółowe, profesjonalne, w zakresie m. in.:
a) uprawy i pielęgnacji roślin ogrodniczych,
b) cięcia drzew i krzewów owocowych,
c) rozpoznawania chorób i szkodników roślin w celu skutecznego ich zwalczenia metodami np.: chemicznymi, agrotechnicznymi, ekologicznymi lub metodą integrowanej ochrony roślin (wystarczy przesłać na e-mail kolorowe zdjęcie z objawami chorobowymi lub chorą i zdrową część rośliny na adres firmy lub dostarczyć je osobiście do firmy po złożeniu zamówienia i dokonaniu przelewu - ustalimy wtedy termin odbioru materiału roślinnego do badań),
d) identyfikacji różnych gatunków roślin ogrodniczych - np. na podstawie zdjęć wysłanych na adres e-mail: kontakt@uslugiogrodniczeiedukacyjne.pl

Koszt doradztwa ogrodniczego to 50 zł brutto - przesłanie porady na e-mail  lub porady wraz z instrukcją zwalczania danej choroby lub szkodnika. Płatność przelewem przed udzieleniem porady.